Digital Platform & Insight

  Deel via:

  Datagedreven Supply Chain: 5 tips voor slimme innovatie

  Het Internet of Things, blockchain, machine learning: het zijn de supply chain-buzzwords van vandaag en de manier om ketens verder te optimaliseren. Veel bedrijven starten met deze technologie een veelvoud aan innovatietrajecten, waarvan de meesten stranden in een vroeg stadium. De volgende 5 tips kunnen helpen om meer rendement te halen uit de investeringen in uw eigen ‘corporate proeftuin’.

  De term ‘Supply Chain Management’ werd 35 jaar geleden voor het eerst genoemd in een interview met Keith Oliver(destijds consultant bij Booz Allen Hamilton), gepubliceerd door de Financial Times.

  Meer dan 16 jaar daarvan houd ik me al met de materie bezig. In mijn carriere heb ik al diverse malen mogen meekijken met bedrijven die beschikken over een uitmuntende supply chain binnentuin.

  Wat is hun geheim?

  De rol en toegevoegde waarde van data

  Als noodzaak voor een betere beheersing van de keten wordt in de supplychaintheorie vaak gerefereerd aan het Bullwhip Effect. De oplossing ligt uiteraard in het verzamelen en transparant maken van data, zodat uiteindelijk betere beslissingen kunnen worden genomen. Waar in de ‘Beergame’ een simpele spreadsheet  wordt gebruikt, zie je binnen organisaties al een steeds complexer woud van rapporten en systemen die als het goed is samenkomen in de (Digital) boardroom. Beheersen van de hoeveelheden data is binnen de organisatie al een uitdaging, laat staan daarbuiten.

  Nieuwe toepassingen met betrekking tot Internet of Things (IoT), waarbij sensoren continu en real-time data uitzenden over hun status, bieden een enorm potentieel voor meer inzicht en controle over assets in de supply chain. Bijvoorbeeld over de locatie en staat van shipments, maar ook de ‘gezondheid’ van uw productielijnen en medewerkers. Ontdek de wereld van Big data

  Hier ligt echter ook een valkuil. Het verzamelen van deze data is één ding, maar er waarde uit halen voor de business is waar het daadwerkelijk om draait. De meest succesvolle bedrijven maken van hun ‘data lake’ met ruwe statusinformatie via goede analyse en structurering een echte meerwaarde.

  Data wordt pas echt waardevol als het ‘actionable’ is. De beste organisaties verzanden niet in proefballonnen, maar halen daadwerkelijk meerwaarde uit projecten die volledig zijn geïntegreerd met hun bedrijfsvoering. De hamvraag is: Hoe integreer je innovaties bedrijfsbreed in je operatie op basis van de extra inzichten die je genereert?

  Ontdek de wereld van Big data

  Lessons learned

  Ik heb in de loop van de jaren veel succesvolle innovaties gezien bij bedrijven die hun supply chain naar een hoger niveau brachten. Deze 5 ‘lessons learned’ die verschil kunnen maken wil ik je meegeven:

  1. Haal meer uit je bestaande systemen

  Vooruitgang en verbetering zitten lang niet altijd in het bedenken van geheel nieuwe systemen en technologieën. Succesvolle bedrijven brengen eerst de basis op orde: je huidige ERP-systemen en -infrastructuur.

  Neem bijvoorbeeld binnenkomende orders. Elektronische data-uitwisseling op basis van bijvoorbeeld EDI is een mooie start, maar grondige checks van de data in zo’n order voorkomt onnodig meerwerk. Veel ERP-systemen beschikken over mogelijkheden om basale problemen op te lossen. Kwestie van aanpassen of goed implementeren.

  In de praktijk is de CIO een groot deel van zijn tijd bezig om al na te denken over de volgende big release en het up-to-date houden van het IT-landschap. Het inzetten van analysetools om de configuratie van het huidige systeem en het gebruik van processen te analyseren kan echt een openbaring zijn. Het is bovendien de weg naar ‘touchless’ sneltreinvaartprocessen.

  1. ‘Single source of truth’?

  Wie zijn supply chain wil optimaliseren, moet beschikken over correcte stuurinformatie. Dat is lastig wanneer data verspreid staat over meerdere systemen en platformen. Al snel ontstaan dan ‘meerdere versies van de waarheid’.

  Met toenemende impact van lokale regelgeving (denk aan landen als Brazilië) en het vervagen van domeinen binnen de organisatie, komen naast het puur bij elkaar brengen van data andere keuzes naar voren. Wordt de data in de juiste vorm of detailniveau vastgelegd en waar worden gegevens onderhouden?

  Met een single version of truth en toegang tot bedrijfsbrede data in een enkele omgeving is het eenvoudiger zoeken naar nieuwe verbanden en komt additionele meerwaarde sneller boven water. Een integraal innovatieplatform kan daarbij helpen. Een digitaal innovatiesysteem zoals SAP Leonardo vergroot de effectiviteit, slagkracht en flexibiliteit van die nieuwe technologieën als het Internet of Things, blockchain en machine learning op een integraal platform.

  SAP Leonardo core.jpg

  1. Excel of Word? Lijstjes of verhalen?

  Al 60 jaar focussen organisaties op de Electronic Data Interchange (EDI), ofwel de elektronische uitwisseling van procesdocumenten in de supply chain. EDI moet een probleemloze digitale uitwisseling tussen organisaties en businessunits van orders, pakbonnen en facturen garanderen.

  Die focus op data-interfaces is in deze tijd echter te ‘eng’ en te weinig flexibel. Succesvolle bedrijven hanteren vaak een procesgerichte aanpak. Wie niet alleen zijn documenten, maar gehele processen in lijn kan brengen met andere spelers in de supply chain, heeft een streepje voor op de concurrentie. Het gaat daarbij om creativiteit, ‘out of the box’ durven denken. De businesscontext moet leidend zijn, niet de vereisten die aan lijstjes worden gesteld.

  1. Ga uit van businesswaarde, niet van technologie

  Vaak kijken organisaties bij de innovatie van hun supply chain processen naar de mogelijkheden van nieuwe technologie en bedenken daar businesstoepassingen bij. Dat levert vaak veel data op, maar hoe haal je daar echte businesswaarde uit?

  De business zelf biedt een beter startpunt. De meest succesvolle bedrijven gaan na welke innovaties in de supply chain echte meerwaarde voor de business bieden en zoeken daar vervolgens passende technologie bij. Dat kan net zo goed een oplossing zijn die al een jaar op de markt is als een techniek die een maand geleden uit de R&D-afdeling van een technologiebedrijf is gerold. Innovatieteams kunnen het verschil maken. In de beste teams zitten personeelsleden uit alle lagen en afdelingen. Die multidisciplinaire aanpak heb ik in de praktijk het vaakst zien slagen. De meest interessante innovaties zijn geïnspireerd door opmerkingen van een ‘leek’.

  1. Laat de innovatie onderdeel zijn van een groter bedrijfsplan of -visie

  Innovatie draait niet om het innoveren zelf. Wie het meeste wil halen uit optimalisaties van de supply chain, laat het resultaat onderdeel zijn van een breder bedrijfsplan en een toekomstvisie.

  Een goed voorbeeld van een organisatie die zijn supply chain middels technologie slim heeft geoptimaliseerd is Hagleitner. Dit facilitaire bedrijf exploiteert onder andere openbare toiletten. Met de sensoren krijgt Hagleitner niet alleen inzicht in bezoekersaantallen, maar zorgt het er ook voor dat toiletten op tijd schoongemaakt en bevoorraad worden. Bovendien kan het bedrijf zo de toelevering van handdoeken, wc-papier en reinigingsmiddelen optimaliseren. Hagleitner heeft innovaties in dienst van de serviceverlening gesteld om deze naar een hoger niveau te tillen.

  Op 28 november 2017 houden wij een webinar over IoT in de supply chain. Een mooie innovatie om de bedrijfsprocessen soepeler te laten verlopen. Interesse? Luister die dag dan mee. 

  Register here