Design thinking moet verplicht schoolvak worden

  • Jan Koster
    Innovation Principal
    11/05/2015 | 339 views

design-thinking-onderwijsNeelie Kroes vindt dat programmeren een verplicht vak moet worden. Het is in haar ogen belangrijk om apparaten niet alleen passief te kunnen gebruiken, maar ook te weten hoe de apparaten werken. Als je niet kunt programmeren, loop je veel voordelen mis. Ik ben het helemaal met Kroes eens, maar wil er graag nog een ander verplicht vak aan toevoegen: design thinking.

We zien nog steeds dat Nederlandse bedrijven problemen aanpakken vanuit bestaande oplossingen. Willen we als klein land stijgen in de rangorde van meest innovatieve landen ter wereld, dan moeten we deze manier van denken loslaten.

[tweetthis]Design thinking moet een verplicht schoolvak worden[/tweetthis]

Design thinking doorbreekt deze beperkte creativiteit, omdat het eigenlijk van alles is: een businessproces, een designfilosofie, een revolutie in de manier waarop we tegen de wereld aankijken. Toch is het geen verplicht schoolvak. En daar moet verandering in komen.

Grote rol voor bedrijfsleven

Nu kunnen we de politiek ervoor verantwoordelijk stellen om meer aandacht te besteden aan het verplichten van het vak. Toch ben ik ervan overtuigd dat het bedrijfsleven ook meer energie moet besteden aan het beter opleiden van studenten. Dit is dan ook de reden voor SAP en de VNSG om regelmatig studenten uit te nodigen. Niet alleen om kennis te maken met ons bedrijf, maar ook met klanten en partners.

Vorig jaar hebben we een design thinking-workshop georganiseerd, die erg positief door de studenten is ontvangen. Dit jaar wilden we het groter aanpakken met het uitwerken van een praktijkcase. Zestig studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zeeland en de Technische Universiteit Eindhoven en een groot aantal docenten hebben hieraan deelgenomen.

Opdracht: soepeler congres

De design-uitdaging voor deze dag sloot aan bij het thema Internet of Things (IoT): ontwerp een product of dienst waarmee een evenement of congres soepeler verloopt. In tien groepen gingen de studenten, ondersteund door een professional, op zoek naar manieren waarop technologie de werkzaamheden en ervaringen van één van de stakeholders verbetert. Onder stakeholders verstaan we hierbij de bezoeker, de exposant, de organisator, de cateraar of de beveiliger.

Voor mij persoonlijk was het interessant om te zien hoe met name studenten bedrijfseconomie reageerden op het verschil tussen business thinking (datgene wat zij met name leren op hun opleiding) en design thinking. Voor velen was het een mindshift om out-of-the-box te denken, om te gaan met onbekende en onontgonnen gebieden, te redeneren vanuit eindgebruikersperspectief en te dealen met het experimentele en iteratieve karakter van design thinking. Een duidelijk geval van ‘buiten je comfortzone’, aldus een student.

Voorzichtig

Toch merkte ik nog veel angst en voorzichtigheid in het creatieve proces. ‘Ik denk dat we een leuk idee hebben, maar volgens mij is het veel te duur’, aldus een van de deelnemers. Een goede idee is met name desirable, maar moet uiteindelijk ook feasible en viable zijn. Maar wanneer je start met het denken vanuit beperkingen, wordt je blikveld ook steeds smaller. Heb je een goed idee, maar wellicht te duur? Stel jezelf dan de vraag hoe en of de kosten ook lager kunnen. Zie hier het iteratieve aspect van design thinking.

Een andere vraag: ‘Mogen we ervan uitgaan dat we sensoren in de stoelen kunnen plaatsen?’ Bij design thinking is het niet de bedoeling om toestemming te vragen voor dergelijke ideeën. Verzamel deze en werk ze verder uit. De beste komen uiteindelijk wel boven drijven. En wees niet bang voor slechte hersenspinsels. Voor design thinking geldt: ‘failure is an option’. Niet alles lukt meteen.

Niet top of mind

Het resultaat van de workshop bestond uit onder meer prototypes voor een informatievoorzieningssysteem via de vloer, intelligente badges en crowd control voor het voorkomen van wachtrijen. Interessante ideeën waarmee eindgebruikers in de praktijk veel extra gemak krijgen.

Op de vraag wat de belangrijkste les van de dag was, waren de meest gegeven antwoorden: creativiteit, out-of-the-box, vernieuwend en eindgebruiker. Schokkend dat dit eigenlijk bij hen niet allang top of mind was. Zij bepalen namelijk wel de toekomst van productdesign.

Design thinking moet daarom naar mijn mening breed worden opgenomen in het onderwijs. Als een aparte leergang, maar wellicht zelfs als verplicht vak. Net zoals vergader- en interviewtechniek verplicht is. Het komt de wereld van morgen immers ten goede.