Design Thinking en Innovatieve Technologie

De rol van technologie in ondernemingen is al enige tijd aan het verschuiven van traditionele kostenpost naar winstaanjager. De drijvende kracht achter deze verschuiving zijn de nieuwe capaciteiten en bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door innovatieve technologieën als blockchain, IoT, machine learning en geavanceerde data analytics.

CEO’s en besturen merken dit ook. In een recent onderzoek van Forrester onder ruim 2.000 bedrijfsleiders van multinationals, gaf 40% aan dat het invoeren van nieuwe technologieën de belangrijkste drijfveer is voor het wijzigen van het bedrijfsmodel. Dit nieuwe doel vraagt om een nieuwe benadering: een aanpassing van de manier waarop we technologie tot nu toe hebben ingezet voor innovatie. Design Thinking vervult hierin een sleutelrol.

Nieuwe groei tot stand brengen met behulp van innovatieve technologieën brengt uitdagingen met zich mee. Voornamelijk omdat ze lang niet zo nauw gekoppeld zijn aan bedrijfsprocessen als de geijkte technologieën. Dat maakt het ingewikkeld om te bepalen hoe en waar ze het best kunnen worden ingezet. Blockchain zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als betaalmiddel, maar ook bij de bemiddeling van hypotheken, het begeleiden van coldchainlogistiek of het traceren van de herkomst van vleesproducten.

Hoewel intelligente technologieën vele mogelijke problemen op kunnen lossen – wat de deur opent voor creatieve innovatie – kunnen ze je ook in een lastig parket plaatsen. Bij gebrek aan een afgebakend bedrijfsproces of een duidelijk aanwijsbaar doel waaraan je de technologie kunt koppelen, kun je je afvragen waar je moet beginnen. De bijna constante stroom aan voorbeelden van hoe innovatieve technologieën worden toegepast, maakt het niet eenvoudiger.

Je zou kunnen proberen om maar gewoon te beginnen, in de hoop dat de toegevoegde waarde zich vanzelf zal aandienen, maar deze methode kent veel valkuilen. POC’s (proof of concepts) en prototypes kunnen je technologische domein vervuilen; het gevolg van overmatig experimenteren zonder fundamenteel bewijs dat dit op grote schaal resultaat oplevert.

Omdat het bestuur van ondernemingen onophoudelijk door aandeelhouders onder druk wordt gezet om te groeien, en omdat het management op zijn beurt door het bestuur onder druk wordt gezet om snel resultaten te behalen, is de neiging groot om deze weg in te slaan. Hoe gaan we om met deze druk zonder in de POC-/prototype-valkuil te lopen, en bereiken we wel op grote schaal resultaat?

De rol van Design Thinking

Design Thinking heeft altijd een cruciale rol gespeeld in de vraag ‘Waar begin ik?’. Door de volledige focus te leggen op het ontdekken van de behoeftes van de eindgebruiker, kan Design Thinking het probleem dat opgelost moet worden heel precies determineren. Het proces begint met het bij elkaar brengen van de verschillende perspectieven van betrokkenen. Marketeers, accountants, developers en uitvoerenden hebben bijvoorbeeld allemaal unieke standpunten, die kunnen helpen bij het begrijpen van het probleem en het vinden van de beste oplossing.

Zo onderzocht de Nederlandse rolstoelenfabrikant Life and Mobility de mogelijkheden om het zitcomfort van langdurige rolstoelgebruikers te verbeteren, en om tegelijkertijd gezondheidsproblemen te voorkomen die worden veroorzaakt door langdurig zitten. Door te luisteren naar de standpunten van verpleegkundigen, patiënten, ergotherapeuten en experts op het gebied van SAP Leonardo, kon het team van Life and Mobility enorm veel informatie verzamelen over de negatieve effecten van een slechte zithouding en over een uitgebreide behandeling van doorligplekken die het resultaat zijn van een verkeerde zitpositie.

Met behulp van de verschillende standpunten én door inzicht in de technologische mogelijkheden, ontdekte het team dat deze doorligplekken geheel kunnen worden voorkomen wanneer patiënten en behandelaars meer kennis hebben en meer concrete feedback kunnen geven op de zithouding. Hiermee kon worden bepaald waar de focus van de technologie moest komen te liggen: op een combinatie van IoT en geavanceerde data analytics om data te vergaren over juiste zithoudingen en om negatieve effecten te verminderen.

Om tot deze oplossing te komen werd het perspectief van de eindgebruiker, samen met de visie van het team over een positieve impact én de inzichten van alle deelnemers van het ecosysteem, aangevuld met technologische kennis. Maar waar dit vroeger misschien genoeg was geweest, moeten we in de nieuwe wereld van innovatieve technologieën nog een stap verder gaan.

Het ‘eindgebruikersprobleem’ oplossen is niet genoeg

Hoewel Design Thinking focus geeft, hebben we meer nodig om te ontsnappen aan de POC-valkuil. Om een goed idee te transformeren naar een idee dat op grote schaal winst oplevert en de bedrijfswaarde vergroot, moeten we twee aanvullende visies in ogenschouw nemen:

  1. Innovatieve technologieën en het digitale platform.

Doorgaans worden innovatieve technologieën apart benaderd, los van het bedrijfsdoel dat ze moeten beïnvloeden. Maar daadwerkelijke omvang kan alleen worden bereikt door in aanmerking te nemen hoe je deze technologieën kunt inbedden in de gebruikte systemen. IoT stelt bijvoorbeeld niets voor zonder een digitaal platform dat de gegenereerde data kan verwerken, en machine learning is waardeloos zonder data. Ze zijn afhankelijk van een digitaal platform om waarde te genereren. Dit platform moet in het ontwerp zijn verweven. Schoenengigant Adidas bijvoorbeeld heeft boven op zijn supplychainsystemen gelaagde machine learning om “speed factories” te creëren die gepersonaliseerde schoenen leveren. Op deze manier kost het Adidas niet de gebruikelijke 18 maanden, maar slechts enkele dagen om trends om te zetten in schoenen. Deze vernieuwing is uitsluitend mogelijk door de combinatie van een digitaal platform en innovatieve technologieën.

  1. Schalen (vanaf het begin).

De steunpilaren van Design Thinking zijn drie vragen: is het wenselijk (lossen we het juiste klantprobleem op?), is het haalbaar (is de oplossing praktisch en werkbaar met de middelen en capaciteiten die we hebben?) en is het rendabel (is het op termijn winstgevend?). Maar om de POC-valkuil te vermijden moeten we een extra perspectief toevoegen: is het schaalbaar? Met andere woorden, kan het worden geschaald vanuit een technisch en zakelijk perspectief? Dit is een belangrijke overweging om de zakelijke en technologische capaciteiten te bepalen die nodig zijn om het in te zetten op verschillende locaties en gebieden. Bovendien moeten we vanaf het begin nadenken over schaalbaarheid. Ongeacht het beginpunt moeten we ons ervan verzekeren dat kritieke kwesties bekend zijn en worden behandeld. Zelfs in vroege verkenningen. Denk hierbij aan de kosten van het plaatsen van schalingssensors op verschillende locaties of de inspanning om een blockchainconsortium in stand te houden. Door de rol van het prototype om te vormen van een eindpunt op zichzelf naar een stap in het proces richting schaling, voorkom je dat je in het proces van innovatie in de POC-valkuil trapt.

Steeds meer bedrijven proberen te groeien met behulp van innovatieve technologieën. Het spreekt voor zich dat we daarbij de rol van customer value en user stories niet vergeten. Deze zijn echter nutteloos als ze niet schaalbaar zijn. Door de intrede van innovatieve technologieën en het digitale platform, gecombineerd met meer aandacht voor schaalbaarheid, kunnen we ontkomen aan de POC-valkuil en de impact bereiken waarnaar we allemaal streven.

Mocht je meer informatie willen over de design thinking methodologie en intelligente technologieën neem dan contact op met: Gijs Bruijns

Deze blog is een vertaling van Digitalist Magazine