Deloitte over verandering en het digitale tijdperk

Beweging is tegenwoordig onmisbaar voor organisaties. Als bedrijf moet je continu het vermogen hebben om je aan te passen aan je snel veranderende omgeving. Maar dat vraagt om een andere manier van werken. Andere processen, systemen en zelfs andere kwaliteiten van je personeel. Hoe pak je dat slim aan? Marc Goris, Partner Technology bij Deloitte, vertelt je in dit blog welke vier principes bedrijven moeten ontwikkelen, om grip te krijgen op alle veranderingen.

Het digitale tijdperk dwingt organisaties om flexibel en adaptief te zijn. We hebben namelijk te maken met macro-economische invloeden die zich nog nooit voorgedaan hebben. China heeft zich in recordtempo ontwikkeld van kleine economie naar wereldeconomie. We bevinden ons in de langstdurende periode van economische groei ooit. En de verschuiving van producten naar diensten zet alle industrieën op hun kop. Daar moet je als organisatie mee om kunnen gaan. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk.

computer screen & phone

Meer weten over de Kinetic Enterprise?

Ontdek meer over de impact van nieuwe technologieën op uw organisatie in de gratis guide van Deloitte.

Traditionele organisaties zijn immers zo gebouwd dat hun processen en producten hetzelfde blijven en lang meegaan. En dat geldt ook voor hun IT-systemen. Deze benadering heeft echter een negatieve bijkomstigheid: de systemen zijn niet flexibel en belemmeren organisaties om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Maar hoe verander je van een traditionele onderneming in een dynamisch bedrijf?

Daarvoor heb je de juiste energie nodig. Opgewekt door beweging. Dát is volgens ons waar de Kinetic Enterprise een belangrijke rol in speelt. Een architectuur die tot in de haarvaten flexibiliteit en wenbaarheid ademt. En het fundament legt voor toekomstige ontwikkeling, om snel in te spelen op iedere verandering.

Ik leg je uit welke vier principes je daarvoor nodig hebt.

1. Clean ERP

De basis van een Kinetic Enterprise is een ‘schone’ digitale kern die jouw kerncapaciteiten ondersteunt – out of the box. Het is daarom belangrijk om  zoveel mogelijk gebruik te maken van best practices en standaarden. Zo voorkom je dat je een technisch-complexe maatwerkomgeving krijgt en kun je jouw architectuur makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden. Gebruik een innovatieplatform of microservices voor strategische diensten die wel maatwerk vergen. Zo blijft je digitale kern schoon en flexibel.

2. Intelligent

Als Kinetic Enterprise moet je gebruikmaken van de data die je als bedrijf hebt. Gecombineerd met intelligente technologieën zoals Machine Learning, RPA en geavanceerde analytics helpen je om standaard activiteiten te automatiseren en je te focussen op activiteiten die wel daadwerkelijk waarde toevoegen. Ook helpen deze technologieën je om vastgeroeste processen opnieuw uit te vinden; hoe zou je customer service inrichten als je geen tijd meer spendeert aan het de deur uitkrijgen van orders maar meer ruimte hebt om met klanten samen te werken op projecten?

3. Responsive

Als moderne, dynamische onderneming krijg je ongetwijfeld te maken met het vernieuwen van je businessmodellen van een productgericht naar een dienstgericht aanbod. Deze verandering raakt niet alleen je verdienmodel, maar dwingt je hele organisatie om te veranderen. Vaak moeten meerdere zaken zoals kosten, pricing en klantinteractie op de schop. Neem bijvoorbeeld Signify. Vroeger verkocht het bedrijf lampen en armaturen. Nu opereert de wereldmarktleider in verlichting op dienstenbasis met een prijs voor lumen per vierkante meter. Stel je voor wat dit met een bedrijf doet. Je verkoopt niet langer het eigendom van je product, je blijft eigenaar. Daar hoort een volledige ondersteunende serviceorganisatie bij.

Deze omslag vraagt veel van je IT-architectuur. Hoe zorg je voor voldoende ondersteunende infrastructuur en servercapaciteit? Hier bieden cloudoplossingen uitkomst. Deze oplossingen zijn, specialistisch en schaalbaar, dat ze goed kunnen omgaan met de veranderende behoeften die gepaard gaan met de servitization van de industrie. De mate waarin de oplossingen meebewegen met de ontwikkelingen in jouw organisatie kun je nooit zelfstandig bereiken.

4. Inclusief

De tijd waarin je jouw hele architectuur onderbracht bij één enkele leverancier is voorbij. Om gebruik te kunnen maken van specialistische tools en apps, zoals bovengenoemde cloudoplossingen, moet je IT-ecosysteem naadloos kunnen samenwerken met andere technologiepartijen. Dit betekent ook een ander perspectief op ERP, waarbij SAP nu rap veranderd van een monolithisch systeem naar de spin in het web. Deze inclusieve benadering van IT is een voorwaarde om te kunnen profiteren van functionaliteit die de markt te bieden heeft en toch integraal je data te beheren.

Operate to innovate

De transitie van een traditionele organisatie naar een Kinetic Enterprise is geen kwestie van eenmalig de volgende versie van ERP implementeren. Het echte werk begint al eerder want de overstap vraagt om een strategie van continu verbeteren en nadenken over hoe het ook kan, oftewel ‘operate to innovate’. Vraag jezelf voortdurend af hoe je kunt inspelen op veranderingen in de buitenwereld en zoek de technologie die je daarbij kan helpen. Maak gebruik van kunstmatige intelligentie. Word schaalbaar. Stel je architectuur open voor integraties. En boven alles: blijf in beweging.

Lees ook het blog over RPA en Machine Learning.

Meer weten over intelligente technologieën?