De toekomst van data: de Intelligent Enterprise

Traditioneel bestonden data uit operationele data. Het ging om gegevens over transacties en operaties in je bedrijf. Maar wie betere beslissingen wil nemen, zal vooruit moeten kijken en zijn strategieën bijstellen op basis van voorspellingen. Daarom voegen bedrijven steeds vaker, en steeds meer, gegevens over de ervaringen van klanten toe aan transactiedata uit hun ERP-systeem.

Door deze gebruikerservaringsdata toe te voegen, krijg je inzicht in de customer journey. Je kunt ermee achterhalen waarom klanten loyaal blijven of afhaken. En hoe meer je van beide soorten data tot je beschikking hebt, hoe beter je je processen daarop kunt afstemmen en optimaliseren. Deze manier van werken, vraagt om een transformatie naar een Intelligent Enterprise.

Bedrijven zijn altijd al data driven geweest. Maar om steeds beter aan de B2B-eindklant te voldoen, zul je moeten innoveren. Dat kan door de mogelijkheden van een system of records te combineren met een system of innovation. Stel dat de verkoop van een product terugloopt. Dan wil je niet alleen weten hoeveel je minder verkoopt, maar ook waarom. Daarvoor kan het zinvol zijn om de verkoopcijfers (operationele data) te combineren met gebruikerservaringsdata, bijvoorbeeld reacties op Twitter. De meeste bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat dit een waardevolle toevoeging is.

Uit onderzoek van KPMG* blijkt dat:

  • 79% van de bedrijven het belangrijk vindt om processen met elkaar te verbinden om zo de ervaringen van klanten te verbeteren;
  • 59% van de bedrijven data en analytics gebruikt voor strategische doeleinden om betrouwbare beslissingen te nemen;
  • 72 % van de bedrijven voortdurende innovatie belangrijk vindt. Zij zijn hun eigen branches aan het ‘ontwrichten’ om te overleven.

Meer weten over de Intelligent Enterprise?

Ontdek de unieke route naar een Intelligent Enterprise. En ontdek waarom data belangrijk is.

Intelligente technologieën geïntegreerd in één digitaal platform

Om continu verandering te borgen, zul je moeten weten wat die verandering is. Dat vereist een transformatie naar een Intelligent Enterprise, waarin je nieuwe technologieën toepast op businessprocessen. Data vervullen een cruciale rol in de Intelligent Enterprise, want het is een echte data driven enterprise. Daar hoort ook een passend digitaal platform bij. De enterprisesystemen die tegenwoordig op de markt verschijnen, zijn verbonden met opslag van data. Niet alleen voor data uit eigen systemen, maar ook voor data uit systemen van andere IT-leveranciers en andere partijen. Hierdoor kun je al deze data als voeding gebruiken voor de intelligente technologieën die aan de basis staan van intelligente organisaties.

Centraal meerdere bronnen beheren

De idee dat alle gegevens op één centrale plek worden opgeslagen, laat je daarbij los. De data op basis waarvan bedrijven beslissingen nemen, komen voortaan immers uit meerdere bronnen. Ik noemde al de combinatie van salescijfers met de redenen waarom gebruikers afhaken (die je bijvoorbeeld op social media kunt vinden). Bedrijven combineren deze gebruikerservaringsdata steeds vaker, en steeds meer, met openbare data die in de wereld beschikbaar is (bijv. de weersvoorspelling, verkeersdrukte, et cetera). Wordt het dan niet allemaal erg ingewikkeld? Nee integendeel, want alle bronnen van data, inclusief de remote sources, kun je centraal beheren vanuit één datawarehouse-cloudworkflow. Iedereen in je bedrijf heeft daarmee altijd en overal de beschikking over dezelfde data in realtime!

* Bron: SAPPHIRE NOW 2019 digital platform Announcements Overview, Power Point, p. 4.