De leveranciersketen intelligent maken

De leveranciersketen wordt steeds intelligenter dankzij het gebruik van slimme technologieën die de afgelopen jaren de kop op hebben gestoken. Deze intelligentie maakt het niet alleen mogelijk meer inzicht te krijgen in de levenscyclus van producten, maar ook om eventuele problemen vroegtijdig op te merken en op te lossen voordat deze tot downtime leiden.

De intelligente leveranciersketen is een nieuwe vorm van de leveranciersketen waarin technologieën zijn verwerkt zoals:

  • het Internet of Things (IoT) om interactie tussen bedrijfsapplicaties en de echte wereld mogelijk te maken;
  • big data om grote datasets toegankelijk te maken voor geavanceerde analytics en intelligence;
  • machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) om repetitieve processen te automatiseren en te leren van zowel menselijke besluitvorming als de omgang met uitzonderingen;
  • geavanceerde analytics om datapatronen te vinden die besluitvorming ondersteunen en de toekomst helpen te voorspellen;
  • blockchain om collaboratieve processen te distribueren over het volledige netwerk;
  • data-intelligence om nieuwe waarde te vinden in data-assets en nieuwe businessmodellen op te zetten.

Dergelijke intelligente technologieën helpen de volledige leveranciersketen van ontwerp en productie tot assetmanagement, logistiek en aftersales te automatiseren en optimaliseren. Bedrijven kunnen klanten hierdoor op een agile en responsieve wijze meer waarde bieden met producten, diensten en merkervaring.

globe

Meer weten over een intelligente leveranciersketen?

Ontdek alles over deze oplossingen en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.

Mensen met processen en dingen verbinden

Een intelligente leveranciersketen verbindt mensen met processen en dingen om inzichten, communicatie, planning, analyses, simulaties en uitvoering mogelijk te maken. Deze processen worden georkestreerd over verschillende functies op basis van realtime input en vereisten van assets en producten die via een IoT-infrastructuur zijn verbonden.

Een fundamenteel aspect van de intelligente leveranciersketen is het continu vastleggen van relevante data die worden gegenereerd door het productieproces, transport en andere assets die betrekking hebben op producten en diensten. De verschillende datastromen worden samengebracht en gecombineerd in een digitaal model van de fysieke leveranciersketen. De toepassing van AI en ML op dit model creëert inzichten die intelligente beslissingen mogelijk maken.

Een andere fundamenteel aspect is de flexibiliteit om snel op veranderende prioriteiten van klanten te reageren. Intelligente inzichten die verkregen worden via het digitale model van de leveranciersketen helpen op potentiële problemen of kansen te anticiperen en hierop in te spelen. Door bottlenecks te identificeren en in realtime alternatieven te simuleren, kunnen organisaties flexibel en optimaal reageren op potentiële problemen.

Toepassingen in de praktijk

Enkele toepassingen van intelligente technologie zijn:

Intelligent assetmanagement

Intelligent assetmanagement levert een digitale weerspiegeling op van alle industriële apparatuur met veilige en beheersbare rechten om data te delen met businesspartners. Dit ondersteunt onder meer klantinzichten, prestatieanalyses en nieuwe digitale diensten. Met deze vorm van assetmanagement streven bedrijven ernaar de productiviteit van assets te optimaliseren, bedrijfsvoering veilig te maken en kosten terug te dringen. Vaak wordt gewerkt met digital twins, waarbij van fysieke assets een digitale kopie wordt gemaakt. Door data afkomstig van fysieke systemen in dit digitale model te verwerken, kunnen problemen worden opgespoord en opgelost voordat zij kritiek worden.

Predictief onderhoud

Indien machine learning en digital twins worden gecombineerd kunnen aan de hand van patronen in data afwijkingen worden gedetecteerd die op aanstormende problemen duiden, nog voordat deze zich in de praktijk uiten. Dit maakt het mogelijk preventief in te grijpen en kostbare downtime te voorkomen. Met de juiste technologie kunnen dergelijke analyses zelfs in realtime worden uitgevoerd.

Verbonden voertuigen voor digitale logistiek

Met internet verbonden voertuigen stellen bedrijven in staat in realtime routes voor zowel inkomende als uitgaande leveringen te optimaliseren op onder meer weer- en verkeersomstandigheden. De technologie helpt leveringstijden te bewaken en de impact van onvoorziene omstandigheden te minimaliseren. Ook maakt de technologie realtime tracking en monitoring van omstandigheden mogelijk om de kwaliteit van producten te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur in een vriescontainer.

Logistiek wereldwijd volgen

Sensornetwerken in producten en transportvoertuigen stellen bedrijven in staat inzicht te krijgen in het logistieke proces, realtime inzichten te leveren aan belanghebbenden en compliant te zijn met wetgeving. Door businessevents te koppelen aan de IoT-infrastructuur is het mogelijk processen, materialen, producten en assets te volgen, met schaalbare prestaties en verwerkingscapaciteit.

Automatisering van magazijnen

Intelligent beheer van de leveranciersketen is een gamechanger voor traditionele magazijnen, winkels, klanten en werknemers. Het gebruik van augmented reality (AR) voor het inpakken van goederen stroomlijnt en optimaliseert activiteiten in magazijnen en verhoogt de productiviteit. Door de technologie te combineren met robots kunnen bedrijven hun levertijd verkorten. Ook kan door automated guided vehicles (AGV’s) die autonoom in magazijnen rondrijden te koppelen aan ERP- en manufacturing execution system (MES)-software de inventaris nauwkeuriger worden beheerd.

Blockchain

Deze technologie wordt in de leveranciersketen op veel verschillende manieren ingezet. Denk hierbij aan assetmanagement (digital twins), gedistribueerde productie (3D-printen), het beveiligen van de leveranciersketen voor medicatie en het vastleggen van verplichte inspecties en auditinformatie. Denk echter ook aan het volgen van assets gedurende het productieproces en pay-per-usemodellen op basis van sensorgegevens en microbetalingen.

Digital twins als ruggengraat

Digital twins in de leveranciersketen geven fabrikanten en assetoperators gedurende de volledige levenscyclus zicht op producten en apparatuur, van het ontwerp en de aanschaf tot de configuratie, installatie en bedrijfsvoering. Iot en Digital twins vormen hiermee de ruggengraat van de intelligente leveranciersketen.

Uitdagingen

Net als met iedere andere disruptieve technologie is er geen praktijkervaring of best practice om op terug te vallen. Leveranciers van oplossingen bouwen voort op de ervaring die zij hebben opgedaan met pilot- en implementatieprojecten. Naarmate digital twins en het IoT echter op grotere schaal wordt omarmd, leren we van onze fouten en ontwikkelen we de noodzakelijke inzichten om processen en businessmodellen te transformeren en een intelligente organisatie te creëren.