De intelligent enterprise: hoe slimme technologieën de toekomst van organisaties vormen

Technologie verandert de manier waarop bedrijven werken. Dat is op zich van alle tijden. De impact van technologie zal de komende jaren echter groter zijn dan ooit. Businessmodellen veranderen sneller, en op een andere manier. Complete branches worden opgeschud door nieuwe startups die niet vastgeroest zitten in vaste patronen. Daarnaast is de databerg inmiddels uitgegroeid tot een bergketen. Hoe ga je daar als bedrijf slim mee om, en zorg je ervoor dat data ook daadwerkelijk de nieuwe olie van jouw toekomst wordt? Bedrijven moeten meeveranderen, vindt Angelique de Vries. Ze moeten verder met de digitale transformatie, en écht digitaal worden. Zo werken ze toe naar de organisatie van de toekomst: de intelligent enterprise.

Meer weten over de intelligent enterprise? Registreer je alvast voor de webcast ‘Intelligence at work’ en ontdek hoe je de puzzelstukjes in jouw organisatie samenbrengt en samensmelt. 

Dat er in de afgelopen 50 jaar een hoop veranderd is op technologiegebied mag duidelijk zijn. Als een sneeuwbal die alsmaar groter wordt, volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar in steeds hoger tempo op. Dat komt onder meer omdat een aantal belangrijke technologieën volwassen geworden is. Denk bijvoorbeeld aan AI, machine learning en IoT. Het zijn technologieën die grote impact hebben op de business, de weg naar de toekomst en de manier waarop bedrijven toegevoegde waarde leveren.

Ook technologieën die we privé al geruime tijd gebruiken, vinden nu hun weg naar het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld voice-technologie. Dankzij Siri, de digitale assistent van Apple kunnen we onze iPhone al jaren bedienen met onze stem. Nu komt het gebruik van Siri andere slimme hulpjes zoals Alexa en Google Assistent steeds meer los in de zakelijke wereld. Albert Heijn en Bol.com begonnen van de zomer al een pilot voor bestellen met Google Assistent.

Een neveneffect van deze ontwikkelingen is de data-explosie. Elk jaar produceren we exponentieel meer data. Wie zich bewust is van deze ontwikkelingen, kan daar slim gebruik van maken. Startups bouwen compleet nieuwe businessmodellen die gebruikmaken van beschikbare data en beschikbare technologieën. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden die technologie biedt, laten ze complete branchemodellen op hun grondvesten trillen.

Technologie verandert ons werkleven

Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact op de manier waarop wij werken en leren. Naar verwachting is 60% van de menselijke taken die de complete workforce uitvoert in 2025 geautomatiseerd. Dat betekent dat er een aardverschuiving gaat plaatsvinden die ingrijpende veranderingen met zich meebrengt in de manier waarop mensen werken, leren en interacteren.

Concreet willen bedrijven meer doen met minder mensen. Processen als invoice matching, maar ook onderhoud aan machines of voorraadbeheer worden daarom geautomatiseerd. Ook richting de klant veranderen bedrijven. Ze klant moet een steeds verdere klantbeleving ervaren en op haar wenken bediend worden. Selfservice? Bestellen via Alexa? Je eigen schoen samenstellen zonder de hoofdprijs te betalen en vervolgens een maand te moeten wachten? Het kan allemaal dankzij de nieuwe technologieën. Onder invloed van de ontwikkelingen verschuiven bedrijven steeds verder van producten naar diensten, waardoor ze de klant volledig kunnen ‘ontzorgen’. En dan globalisering. Dankzij internet is een product kopen in Canada of Australië net zo makkelijk als hetzelfde product bestellen in Nederland. Ook bedrijven profiteren hiervan, en vormen wereldwijde netwerken. Samenwerking met je partners is daarin key. Zonder netwerk kom je er niet.

Intelligente systemen

Voor ons bij SAP zijn dit soort ontwikkelingen geen verrassing. We zitten al meer dan veertig jaar in een reis waarin we zoveel mogelijk waarde proberen toe te voegen aan de organisaties voor onze klanten. Dat doen door met slimme technologieën en oplossingen de Best-Run Businesses neer te zetten. Onze blik is altijd gericht op de toekomst van bedrijven. Tot zover niets nieuws dus. Maar wat nu anders is, is de intelligentie in de systemen zelf. Voorheen zat de intelligentie in mensen, en verlichtte technologie ons werk. Tegenwoordig is technologie zelflerend en verwerkt het systeem ook beduidend complexere taken. Dit soort technologieën vormt de onderneming van de toekomst. Wij noemen die onderneming van de toekomst de intelligent enterprise.

De intelligent enterprise

De intelligent enterprise verbindt mensen, processen en systemen. Het betekent dat slimme technologieën worden ingebakken in standaard software. Maar de intelligent enterprise is ook een platform waarop je zelf verder kunt bouwen. Zodat je zelf aan de slag kunt met het intelligenter maken van je organisatie. Dat kan leiden tot nieuwe businessmodellen, onverwachte samenwerkingen en nieuwe mogelijkheden in de markt.

De intelligent enterprise bestaat uit drie componenten: een intelligent suite, het digital platform en intelligent technologies:

Intelligent Enterprise

  1. De intelligent suite ondersteunt bedrijfsprocessen voor de dagdagelijkse businessoperatie. Hoe kun je beter communiceren met je klanten, de supply chain optimaliseren of inspelen op de veranderende workforce? De suite zorgt ervoor dat verschillende processen naadloos op elkaar aansluiten, met elkaar samenwerken en onderling communiceren. Dat zorgt voor meer snelheid, beter inzicht en minder fouten.
  1. Het digital platform vormt het fundament voor de intelligent enterprise. Het bestaat uit twee belangrijke pilaren: het SAP Cloud Platform en de datamanagementoplossing. Via het Cloud Platform worden data en processen met elkaar verbonden. In het datamanagementsysteem staat alle data. Voorheen stonden datamanagementsystemen los van andere systemen. Maar onze visie is dat je data bij elkaar moet brengen waar het nodig is. Zodat je altijd de juiste data en realtime inzicht hebt.
  1. De intelligent technologies zijn de slimme technologieën die via de intelligent enterprise worden toegepast in dagelijkse businessprocessen. Voorbeelden zijn artificial intelligence, machine learning en analytics. Zo kun je AI inzetten bij invoice matching. Door de grote betrouwbaarheid, verandert de taak van finance van het uitvoeren van een transactie naar het bekijken van uitzonderingen.

Verder dan de digitale transformatie

De laatste jaren gaat het in de IT heel veel over de digitale transformatie. Maar je ziet nu dat je naar een volgende fase gaat, door de intelligente technologieën die op grotere schaal beschikbaar komen en omarmd worden. Bedrijven gaan data gebruiken op een intelligente manier, om daarmee hun processen te verbeteren, in te spelen op de veranderende vragen uit de markt, kosten te verlagen en de veranderende workforce op de juiste manier te benaderen.

Naar mijn mening is de intelligent enterprise een logisch vervolg op de digitale transformatie. Of een volgende stap daarin. Deze ontwikkeling is voor mij, en ook voor SAP, hartstikke interessant. Want wij brengen bedrijfskennis samen met intelligente technologieën en de olie voor digitalisering: data.

Wij geloven dat er aan het eind van deze reis, door een continu veranderende wereld waarin bedrijfsprocessen, data en de veranderende wereld samenkomen, geen losse onderdelen meer bestaan. Daarom creëerden wij met onze intelligent enterprise een complete, meedenkende bedrijfsapplicatie-omgeving. Zodat losse puzzelstukjes samenvallen op één plek. Door dagelijkse processen te versterken en nieuwe technologieën toe te voegen helpen wij onze klanten voorop te blijven lopen in hun branche, en de concurrentie het nakijken te geven.

Meer weten over de intelligent enterprise? Registreer je nu voor de webcast ‘Intelligence at work’ en ontdek hoe je de puzzelstukjes in jouw organisatie samenbrengt en samensmelt.