De intelligent enterprise denkt met je mee

De manier waarop we dagelijks ons werk doen is drastisch aan het veranderen. Maar niet zoals sommigen willen doen geloven.

Futurologen vallen over elkaar heen in hun pogingen de toekomstige werkomgeving te schetsen. Vaak roepen ze daarbij Minority Report-achtige beelden op. Flitsende hologrammen en spraakgestuurde personal assistants en touchscreen ter grootte van een hele muur. Het ‘handsfree office’ zou in bovendien opkomst zijn, waarin we de hele dag met onze apparaten en businesssoftware praten. Dat alles ten koste van het aloude toetsenbord en de muis, laat staan dat er ergens nog pen en papier te vinden is.

Geen doel, maar een middel

Wat mij betreft zijn die beelden maar deels gebaseerd op wat de toekomst werkelijk brengt. Zeker, de manier waarop we communiceren met onze omgeving en onze technologie gaat drastisch veranderen. Moderne invoermethoden zijn daarbij echter niet het doel, maar slechts een middel.

Wat wel wezenlijk gaat veranderen is de manier waarop technologie, en dan met name de businesssoftware, met ons ‘meedenkt’. De gebruikte invoermethoden spelen daarbij absoluut een rol, maar zijn niet leidend. De hieronder geschetste voorbeelden zijn nu al mogelijk, en zullen in de toekomst alleen nog maar verder gemeengoed worden:

1. Spraak

Communiceren via spraak is al zo oud als de mensheid. Het is een van de meest efficiënte vormen van communicatie. Het probleem was dat technologie ons lange tijd niet goed verstond – letterlijk. Dat is inmiddels niet meer zo. We raken steeds meer gewend aan het feit dat de technologie om ons heen onze gesproken woorden en zinnen begrijpen. Personal assistants als Alexa en Siri spelen onze favoriete muziek via Spotify als we daarom vragen.

Ook onze ERP-systemen worden steeds betere toehoorders. Dat is vooral nuttig in bijvoorbeeld in de auto. Onderweg naar een klant vraag je eenvoudig welke opportunities er open staan. De details van de vorige afspraak, of de laatste verkoopcijfers. Simpelweg door er naar te vragen.

Maar ook op andere plekken kan spraak de interactie met onze systemen versoepelen. Denk aan het opvragen van de weekrapportage achter je desktop of laptop. Niet door er via 6 muiskliks zelf je weg te banen naar het PDF-document, maar door er simpelweg naar te vragen.

book-icon

Meer weten over de Intelligent Enterprise?

2.Chatbots

Chatbots gaan nog een stapje verder dan simpelweg het beantwoorden en opvolgen van gesproken vragen en verzoeken. Het zijn niet langer enkel de gesprekspartners voor onze webbezoekers, die veelgestelde vragen netjes beantwoorden. Chatbots zijn intelligente robots die ons gaan ondersteunen in ons dagelijkse werk.

Dankzij de inzet van NLP (Natural Language Processing) is het mogelijk om middels een ‘normaal’ gesprek je werk te kunnen doen. Een chatbot geeft namelijk niet alleen antwoord op je vraag, maar kan ook doorvragen. “Over welke order wil je meer informatie ontvangen?”, “Wat is het ordernummer?”, “Welke leverdatum is er gecommuniceerd”, “Welke artikelen had je besteld?” Via een dergelijk natuurlijk gesprek kan de bot achterhalen wat je precies wilt weten en het juiste antwoord geven.

Kunstmatige intelligentie voegt daar mogelijkheden aan toe. De bot leert hoe jij werkt. Nadat je gegevens hebt opgevraagd krijg je als vervolgvraag of deze gegevens naar je toegemaild moeten worden. Erg handig  wanneer je onderweg bent. En wanneer je gegevens over een klant hebt opgevraagd, kan de bot vragen of het een afspraak in de agenda moet plannen. In een ander geval belt de bot met de klant, zonder dat je daar zelf acties voor hoeft uit te voeren.

3. Augmented reality (AR)

Een andere manier om informatie aan te bieden is AR. Deze technologie projecteert informatie op de werkelijke, fysieke wereld. Dat kan bijvoorbeeld via een slimme bril, of slimme contactlenzen. Hierbij zie je nog steeds de wereld om je heen, maar krijg je extra informatie. Denk aan de status van een machine, of montage/demontage-instructies.

De praktische toepassingen zijn legio. Een picker in een magazijn heeft baat bij een projectie van de optimale route. Vervolgens geeft de bril aan welke items hij moeten picken. Beeldherkenningstechnologie controleert of de picker het juiste item te pakken heeft.

Nog een voorbeeld. Een onderhoudsmonteur doet op afstand onderzoek aan een installatie in een ongezonde omgeving. Hoe? Door een robot met camera te sturen naar plekken die voor de monteur ongezond zijn, bijvoorbeeld met een hoge temperatuur en rookontwikkeling. Ook hier is de extra informatie bovenop de camerabeelden waardevol voor de monteur.

Ook kan AR de veiligheid vergroten. Denk aan een liftmonteur die informatie op zijn bril krijgt aangeboden waarmee hij als het ware door de muur kan kijken. Zo weet hij welke installatie daar hangt, zonder daarvoor gevaarlijke bewegingen te hoeven maken.

4.Interactieve voorwerpen

Technologie kan vrijwel ieder object veranderen in een informatiebron. Kleding en schoeisel zijn goede voorbeelden. Door deze te voorzien van technologie veranderen ze in waardevolle interactieve objecten die met ons communiceren.

Terug naar de liftmonteur. Wanneer we zijn schoenen uitvoeren met sensoren en een trilmechanisme, kunnen we hem tijdig informeren wanneer hij een gevaarlijke locatie (de afgrond van een liftkoker) nadert.

En de picker in het magazijn? Denk aan handschoenen die groen kleuren wanneer hij het juiste item pickt, en rood wanneer dat niet het geval is.

5.Schrift

Het maken van schriftelijke notities is nog altijd een efficiënte manier van het ordenen en verwerken van informatie. Technologie hoeft het menselijk schrift niet te verdrukken. Sterker nog: het vormt er een slimme aanvulling op.

Handschrift- en vormherkenning maakt slimme toepassingen mogelijk. Denk aan het tonen van de juiste statistieken na een vluchtige gekrabbelde instructie op een tablet tijdens een vergadering. Een cirkel rondom een klant levert de klantinformatie op. En een kolom doorstrepen gevolgd door een + met de informatie voor een nieuwe kolom levert een nieuw overzicht op.

Rode draad

De wereld digitaliseert, we willen meer en sneller informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dat betekent niet dat we echt naar een handsfree enterprise gaan. Minder interactie middels een toetsenbord is geen doel op zich. Slimmere interactie is dat wel.

De rode draad in de genoemde voorbeelden van slimme interactie? We krijgen de beschikking over een intelligent enterprise dat actief met ons meedenkt, in plaats van enkel passief informatie geeft. Het aloude ERP-systeem is daarbij geëvolueerd van een passieve dataverschaffer tot een pro-actieve en intelligente assistent die met ons meedenkt. Zodat wij ons werk slimmer, beter en efficiënter kunnen doen. En minder tijd kwijt zijn aan repetitieve handelingen en andere rompslomp. Daar kan geen flitsend hologram tegenop.