De 5 grote voordelen van Internet of Things in de food industry

Voordelen_IoT_food_industry.jpgInternet of Things heeft impact, zeker op het bedrijfsleven. Het is de grote drijfveer achter innovatie. Maar geldt dat ook voor de voedingsmiddelenindustrie? Juist daar zie ik de toegevoegde waarde van de implementatie van IoT. In deze blog licht ik daarom de vijf grote voordelen van een food branche vol Internet of Things toe.

 1. De operational excellence verbetert

Steeds meer machines leveren relevante data. Wanneer u realtime inzicht heeft in die data, kunt u uw productieprocessen nog verder optimaliseren. Bijvoorbeeld sturen op Overall Equipment Effectiveness (OEE), om stilstand en de effectiviteit van uw machines inzichtelijk te krijgen.

Predictive maintenance speelt hierbij een belangrijke rol en maakt het mogelijk te voorspellen wanneer een machine storingen gaat geven. Onderhoud kan hierdoor tijdig worden ingepland en uitval kan zelfs tot een minimum worden beperkt. En wat dacht u van realtime inzicht in uw output en performance?

Het begint met kijken welke inzichten u zou willen genereren en welke nodig zijn voor het verbeteren van de operational excellence. En uiteraard met helder hebben welke databronnen daarvoor nodig zijn.

 2. Beter inzicht in vraag en aanbod

Realtime inzicht in data van een leverancier laat bijvoorbeeld zien dat de kwaliteit of kwantiteit van bepaalde grondstoffen de komende periode onvoldoende is. Dit kan betekenen dat de grondstofprijzen gaan stijgen, iets waar u alvast rekening mee kunt houden in de afspraken met klanten.

Een conclusie kan zijn dat u niet tegemoet kan komen aan de vraag van alle afnemers. Hierdoor besluit u voor nu alleen aan de belangrijkste klant te leveren. U voorspelt als het ware op basis van uw data.

3. U wordt kennisspecialist

Het beschikken over de juiste inzichten is dus zeer waardevol. Niet alleen voor uzelf. U kunt hierdoor namelijk ook klanten veel gerichter van advies voorzien.

Stel dat u uw klant kunt adviseren over het juiste moment van bestellen of de benodigde voorraadniveaus, op basis van het verwachte verbruik? Hiermee wordt uw rol als partner waardevoller en kunt u samen het resultaat verbeteren. Door het totaalinzicht in de keten stuurt u beter en sneller bij, en wordt de kwaliteit continu gewaarborgd. Dat geeft een enorme voorsprong! Ik zie het delen van informatie dan ook al steeds meer gebeuren in de voedingsmiddelenindustrie.

 4. Volg producten op de voet

De huidige IoT ontwikkelingen bieden ook voordelen op het vlak van tracking en tracing.   Traceability is binnen de meeste voedingsproductiebedrijven goed ingericht, maar het toepassen van IoT maakt het mogelijk om de tracering nog nauwkeuriger, en sneller, uit te voeren.

Het volgen van grondstoffen, producten, kratten of containers middels sensoren en tags biedt u behalve een hogere nauwkeurigheid, ook nog aanvullende inzichten. Want stel dat u uw klant kunt laten zien dat het product altijd op de juiste temperatuur is vervoerd? En dat u op ieder moment precies weet waar de partij zich op het terrein bevindt?

Ook dit stelt u in staat beter aan de vraag van de consument of leverancier te voldoen. Consumenten willen bijvoorbeeld steeds vaker weten wat de herkomst van het product is en welke weg deze heeft afgelegd voordat het op hun bord beland. Inzicht bieden in de keten en transparantie brengen u als producent dichter bij uw eindklant.

5. Minder recalls

And last but not least: hierdoor kunt u de schade die een recall vaak aanricht, enorm verminderen. U creëert namelijk in minder tijd meer inzicht, doordat producten en productieprocessen op de voet worden gevolgd. Daarmee verhoogt u de leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. En voldoet u aan de hoge eisen die de wet- en regelgevers stellen, evenals de kritische consumenten.

Door sneller traceren bent u in staat om de benodigde acties eerder uit te voeren. Dit beperkt de omvang van het probleem en de bijbehorende financiële consequenties of imagoschade.

Geïnteresseerd?

Data en technologie zijn dus van grote toegevoegde waarde in de voedingsmiddelenindustrie. En noodzakelijk naar mijn mening. De ontwikkelingen gaan snel en er staat nog veel te gebeuren. Staat de IoT strategie al bij u op de agenda? Ik ga graag met u in gesprek!