Data Hub: Informatie. Inzicht. Actie!

Geef jezelf eens een paar tellen om na te denken waar data in jouw organisatie vandaan komt. Binnen iedere organisatie is informatie verspreid over datawarehouses, big databronnen, datamarts en data lakes. Zowel in de cloud als on-premise. Die data heeft je organisatie nodig om bijvoorbeeld processen op een slimmere manier in te richten of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Hoe komt dat dan?

Simpel, veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren hun datalandschap en business intelligence (BI) losgekoppeld van de bedrijfsprocessen. Organisaties verzamelen grote hoeveelheden data uit in- en externe bronnen. Die data slaan ze op totdat business users een informatievraag hebben. Met BI-tools en data science worden vervolgens analyses, dashboards en rapportages geproduceerd. Op basis daarvan worden conclusies getrokken, maar die worden niet altijd (direct) omgezet in acties.

Meestal vergelijk ik het met een auto die regen detecteert. Een auto zet zelf de ruitenwissers aan zodra er druppels op de ruit vallen. Maar stel je voor dat er in plaats daarvan een berichtje op je dashboard verschijnt met de boodschap dat het regent. Totaal overbodig natuurlijk, aangezien je dat met het blote oog ook wel waarneemt. Toch is dat precies wat er gebeurt in heel veel organisaties. In plaats van dat informatie (het regent) direct aanzet tot actie (zet de ruitenwissers aan), denken veel organisaties nog in meldingen en rapporten. Op basis daarvan wordt vaak pas op een later moment actie ondernomen.

Dat kan toch anders?

Jazeker, organisaties kunnen projecten en processen versnellen door data, analyse en actie te koppelen en te automatiseren. Daardoor krijgen ze sneller relevante inzichten en zijn ze in staat datagedreven applicaties te ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat veevoer produceert en levert aan de agrarische sector. Het bedrijf levert op aanvraag. Boeren houden zelf in de gaten of er voldoende voer is voor de koeien, paarden of varkens. Als de bodem van de voersilo in zicht is, bestellen ze nieuw voer bij de leverancier. Met het risico dat het voer te laat binnen is. Voor een veevoerbedrijf ligt daar een gouden kans. Door IoT-sensoren in de voertank te plaatsen, kan het bedrijf precies meten hoeveel voer er in de tank zit. Op het moment dat er nog maar een bepaalde hoeveelheid voer in de tank zit, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar het veevoerbedrijf en een order aangemaakt voor een nieuwe levering. De boer hoeft daardoor nooit meer handmatig te controleren of er genoeg voer is en een bestelling te plaatsen. Hij is altijd verzekerd van genoeg voer.

Voor het veevoerbedrijf zelf levert het ook veel voordelen op. Door de data van honderden boeren te verzamelen en te combineren met enterprise data, kan het volledige productieproces worden geoptimaliseerd. En kun je zelfs voorspellen hoeveel voorraad je volgende maand nodig hebt. Zo kun je klanten op tijd voorzien van hun producten en heb je nooit tekort of overschot aan voer. Kortom, informatie leidt tot inzicht en zet direct aan tot actie.

pointdrive-data-hub-2

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Door één centraal punt te creëren om datastromen binnen je bedrijf te coördineren en te monitoren. Een hub die je in staat stelt inzicht te krijgen in je totale datalandschap en een brug te slaan tussen bedrijfssystemen en externe databronnen. Hoe dat werkt? Zo’n data hub slaat data zelf niet op, maar verzorgt de flow van (realtime) data tussen bronsystemen en doelsystemen. Met een data hub geef je eigenlijk precies aan wat er met de data moet gebeuren. Zo kun je dus bepaalde informatie van sensoren koppelen aan een geautomatiseerd ordersysteem. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de kracht van de bronsystemen, om optimale performance te garanderen.

Daarnaast biedt een data hub organisaties inzicht om data goed te kunnen interpreteren. Want als je snapt waar je naar kijkt, wordt het eenvoudiger om de correctheid van data te garanderen of waar nodig aan te passen. Je kunt letterlijk tot op kolom- en rijniveau zien hoe datasets zijn opgebouwd. Bovendien voldoe je altijd aan wet- en regelgeving, omdat je precies weet wie toegang heeft tot welke data en waar data is opgeslagen.

Denk aan de ruitenwissers

Denk dus bij het volgende dashboard dat je gebruikt nog eens terug aan de automatische ruitenwissers en welke sensorinformatie je auto nog meer direct omzet in actie. Trapt hij voor je op de rem als er een ongeluk dreigt bijvoorbeeld? Welke informatie en inzichten kunnen binnen jouw organisatie direct omgezet worden in actie?

Wil je meer weten over SAP Data Hub? Kijk dan op onze LinkedIn-pagina voor video’s en andere content.

Of neem contact op met Gijs Bruijns.