Customer experience

    Deel via:

    IT’s all about evolution...

    N= 1 is passé. Massa = kassa ook. En met hagel schieten werkt niet meer. Organisaties zijn misschien homogeen maar klanten zeker niet. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als ‘de klant’. Organisaties die vanuit zichzelf denken - en dus blind zijn voor hun omgeving - gaan het niet redden. Intern gesteggel kost veel energie. Een organisatie ontleent immers haar bestaansrecht aan de toegevoegde waarde die zij levert aan het systeem waar zij deel van uitmaakt: de buitenwereld. Dit systeem verandert drastisch. Degenen die niet evolueren, houden op met bestaan of leveren hun plek in de keten in. Kleintjes of nieuwkomers nemen juist een sterke positie in. We kennen allemaal de bekende voorbeelden...

    Lees de volledige blog op connect-to-innovate.nl/blog