Ben jij een dinosaurus, of durf je te veranderen?

Nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie veranderen de wereld van businessplanning voorgoed. Organisaties moeten daarin mee, anders missen ze de boot. Maar de noodzakelijke disruptieve beslissingen die voor dit soort veranderingen nodig zijn, stranden vaak bij Business planning stakeholders die hun verworven positie en zekerheden bedreigd zien. Ben jij zo’n dinosaurus die zijn eigen uitsterven ontkent?

Veel organisaties hebben hun gouden eieren in de loop der jaren uitgekristalliseerd. Ze zijn dankzij maatwerk en geoptimaliseerde processen gegroeid tot wat ze nu zijn. Logisch, want organisaties die ergens in uitblinken, hebben een unieke marktpositie en bestaansrecht.

Dat geldt zeker voor een vakgebied als businessplanning, waar alle Business planning.jpgstakeholders samenkomen en waar belangen tegen elkaar afgewogen worden. In veel organisaties zijn deze processen ‘gevangen’ in diverse modules en maatwerkoplossingen. Voor demand planning, voor supply-networkplanning, voor sales. In de optimalisatie van die onderdelen schuilt vaak het onderscheidende vermogen.

Ook voor jouw organisatie is dat waarschijnlijk het geval. In de loop der jaren is door middel van maatwerk, specifieke processen en optimalisaties van bestaande modules een sterk geoliede machine neergezet. Jouw concurrentiepositie berust voor een groot deel op die inspanningen.

Business planning transformeert

Maar ondertussen is de wereld van businessplanning aan het transformeren. Voortschrijdende technologie maakt hechtere samenwerking tussen marktpartijen mogelijk. S&OP wordt steeds meer een geïntegreerd geheel, waarbij niet alleen interne silo’s verdwijnen, maar ook externe leveranciers in de hele supply chain steeds beter samenwerken. Ik schreef in mijn vorige blog over deze ontwikkelingen, en hoe Integrated Business Planning (IBP) hierop inhaakt. Precies die ontwikkeling stelt jou voor een dilemma. Want die nieuwe manier van werken en samenwerken wijkt af van de huidige systemen en processen. De processen van Integrated Business Planning vereisen een hechte integratie met het ERP-systeem en vaak een geheel nieuwe, uniforme databasestructuur en bijbehorend applicatieplatform. Het traditionele model van seriële processen in afzonderlijke hokjes komt daarmee te vervallen. Dat is een probleem, want jouw organisatie is sterk geworden in precies een of meerdere van die hokjes.

Zekerheden verliezen

Het is niet de enige schoen die wringt. Een overstap naar een nieuw systeem raakt jouw organisatie direct. Je krijgt te maken met verschillende belangen en interne stakeholders kunnen gaan tegenstribbelen. Lastig, want je bent wel afhankelijk van de goodwill van je direct reports. Je kunt en wilt niet de beslissing nemen hen simpelweg te overrulen en hen in die disruptieve beslissing buitenspel te zetten. Zij zijn immers de experts op hun vakgebied, de organisatie drijft voor een deel op hen.

Je eerste gedachte is dan ook instinctief: niet doen. Beschermen wat we hebben en daarop voortborduren. Ik wil je vragen die neiging te onderdrukken. Ja, de overstap naar een nieuw systeem en nieuwe processen vergt lef. Oude zekerheden vervallen. Maar het gevaar is dat jij een moeilijke, maar belangrijke disruptieve beslissing door die reflexgedachte de nek omdraait. En zo de vooruitgang en zelfs het voortbestaan van je organisatie in gevaar brengt.

Ik zeg niet dat verandering gemakkelijk is. Mensen willen vaak van huis uit niet veranderen. Maar hoe groot is de kluif die je hen voorhoudt? Motiveer de stakeholders en wijs hen op de voordelen die het hen uiteindelijk biedt. Wanneer die worst die je voorhoudt groot genoeg is, gaat iedereen voor de bijl.

Start-ups: zij hebben geen legacy

Jouw organisatie staat namelijk onder druk van concurrenten die deze disruptieve beslissingen durven te nemen. Ook start-ups vormen een bedreiging. Zij starten zonder vrijgevochten onderkoningen en zonder legacy direct met de nieuwste middelen. Zij beginnen simpelweg met een blanco sheet en kiezen gewoon het allerbeste wat ze op dat moment kunnen krijgen. En halen daarmee achterblijvers links en rechts in.

Vanuit een start-up gezien is die geïntegreerde aanpak helemaal niet zo revolutionair. En dus ook een oplossing als IBP niet. De waarheid is andersom: het is het gevestigde bedrijf met al z’n legacyproblematiek dat in een dinosaurus dreigt te veranderen. De vergelijking met deze uitgestorven diersoort is niet vergezocht: ook al waren sommige soorten enorm groot en sterk en domineerden ze de wereld, uiteindelijk gingen ze allemaal ten onder. Een tragedie, met een belangrijk verschil dat het lot nu wel in eigen handen ligt.

Start-ups vormen niet de enige bedreiging. Een verouderd platform vol maatwerk is op de lange termijn simpelweg niet toekomstbestendig. Zeker next-gen technologieën als predictive analytics en het Internet of Things vereisen een uniforme databasestructuur met een moderne ‘core’. Die technologieën zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een hechte integratie van oplossingen op een modern platform dat razendsnelle analyse van één versie van de waarheid mogelijk maakt. Datasilo’s staan in zo’n omgeving alleen maar in de weg.

Evolutie of revolutie?

Als stakeholder binnen je organisatie kun je grofweg twee dingen doen. Je houdt de nieuwe blik op interne processen tegen en je bewaakt je eigen koninkrijk. Je evolueert dan stoïcijns verder met de bestaande oplossingen. Of je erkent de realiteit die je omarmt als ‘thought leader’, als kartrekker van de revolutie. En je bijt je in de veranderingen vast.darwin.jpg

Dat laatste beveel ik van harte aan. Waar heb je in het verleden gekozen voor suboptimale oplossingen en moet je deze beslissing heroverwegen? Schaaf verouderde processen waar nodig bij en breng deze ‘up to speed’. Zodat jouw organisatie klaar is voor de digitale economie van vandaag, maar ook voor die van morgen.

Wees geen dinosaurus, maar omarm de disruptie en start de revolutie. Dat is misschien niet de makkelijkste weg, maar uiteindelijk voor zowel jezelf als je organisatie de beste beslissing die je kunt nemen. Dan blijkt de revolutie meestal een vereenvoudiging en versnelling te zijn. De keuze is aan jou.

Samen met mij sparren over dit onderwerp? Contact mij dan via paul.tolboom@sap.com.