Automatisering: helpt bedrijven financieel veilig te zijn

De impact van intelligente technologie op middelgrote bedrijven is groter dan vaak gedacht, vooral indien financiële afdelingen hun audit- en complianceprogramma’s automatiseren om tekorten aan middelen en personeel te compenseren.

Uit de IDC InfoBrief ‘The Finance Role in Best-Run Midsize Companies: Improving Decision-Making Using Intelligent Technologies‘ – gesponsord door SAP – noemt bijna 100 procent van de ondervraagde financiële organisaties audit- en complianceautomatisering een hoge prioriteit. 85 procent van de organisaties zet technologie in om ongeautoriseerde aankopen, fraude en auditrisico’s terug te dringen, kostenbeheer te verbeteren en inzicht in de operationele kosten te verkrijgen.

De kritieke aard van audit- en complianceprogramma’s vereist een bedrijfsbrede commitment en een strategie vanuit het management. Anders is de business slechts een stuurloos schip dat grote kans loopt door iedere ongunstige golf of windvlaag getroffen te worden.

computer screen & phone

Leer meer over de impact van intelligente technologie

Ontdek wat automatisering voor jouw organisatie kan betekenen.

Automatisering

De wijze waarop de koers wordt bepaald is bij de meeste financiële afdelingen gebaseerd op logica en sequentieel denken. Zij zijn hierdoor goed gepositioneerd om met behulp van intelligente technologieën zowel audit- en complianceprocessen als securitymanagement te automatiseren. Voorbeelden van toepassingen zijn onder meer:

  • Machine learning reduceert repetitieve taken en vergroot de flexibiliteit van zowel werknemers als processen.
  • Digitale assistenten stellen gebruikers in staat zich te richten op zaken die voor klanten en de business écht van belang zijn.
  • Predictive analytics geeft gebruikers de gelegenheid zich meer te richten op huidige en toekomstige resultaten in plaats van die uit het verleden.
  • Het vervangen van traditionele handmatige controles door volledig geautomatiseerde varianten dringt de kosten en belasting van zowel interne als externe audits terug.

De business ondersteunen

Het gebruik van intelligente technologieën stelt financiële afdelingen in staat de business nog beter te ondersteunen. Zo helpen deze technologieën het gebruik van transparante en betrouwbare business-intelligence uit te breiden, en tegelijkertijd data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en frauduleus gebruik. Financieel leiders kunnen met niet-financiële afdelingen samenwerken om onder meer risico’s te identificeren, strategieën te ontwikkelen en met verstoringen om te gaan – zonder dat andere taken negatief worden beïnvloed.

Met behulp van intelligente technologieën kunnen financiële afdelingen de business ondersteunen bij het adresseren van:

  • de snelle opkomst en diversiteit van risico’s die tot significante verliezen kunnen leiden;
  • druk van aandeelhouders om een betrouwbaarder beeld te creëren van risico’s verbonden aan de bedrijfsdoelstellingen;
  • continue cyberdreigingen die vragen om betere beveiliging van gevoelige informatie;
  • het groeiende bereik en de toenemende complexiteit van regelgeving.

Uitdagingen voor zijn

Het omarmen van intelligente technologieën is van essentieel belang om tijdig actie te kunnen ondernemen, volledig geïnformeerde inzichten te hebben en nauwkeurige besluiten te kunnen nemen. Zodra inzichten uit deze innovaties zijn gedestilleerd en met behulp van automatisering operationeel zijn gemaakt, kan de financiële afdeling de business helpen uitdagingen op het gebied van auditing en compliance voor te zijn. Dit zonder in te leveren op efficiëntie, kwaliteit en groei.