7 voordelen van integrated manufacturing die het verschil maken

Technologieën als het Internet of Things en Industrie 4.0 geven de maakindustrie vleugels. Althans, in potentie. Want veel productiebedrijven werken nog reactief, met een gescheiden top-floor en shop-floor en volgens traditionele productiemethoden. Dat terwijl integrated manufacturing forse concurrentievoordelen biedt. Dit zijn de 7 belangrijkste.

Laatst was ik op de Hannover Messe, de grootste industriële beurs ter wereld. Het viel me op hoe ver de technologie is gevorderd wat betreft automatisering van de maakindustrie. Sensoren kunnen iedere stap in het productieproces monitoren. Ook de status van onderdelen van machines en robots is steeds beter uitleesbaar. De data zijn vervolgens bruikbaar in vrijwel ieder manufacturingsysteem.

Geen muren tussen top-floor en shop-floor

Ook de verbinding tussen top-floor en shop-floor wordt steeds hechter. Wie het maximale wil halen uit zijn productieomgeving, breekt de muren tussen beide werelden af en zorgt voor een geïntegreerd systeem.

Veel productiebedrijven zijn nog niet zover en zijn soms zelfs terughoudend. ERP-systemen en manufacturingsystemen zijn vaak silo’s. Hierdoor worden werk- en productieplanningen gemaakt op basis van dagrapportages. Deze planningen zijn grotendeels in beton zijn gegoten. Het gevolg: verrassingen op de productievloer zijn in zo’n omgeving niet wenselijk. Daardoor zijn grote voorraden geen zeldzaamheid.

robotic arm - manufacturing.pngZelfsturende, intelligente productieomgeving

Een realtime, geïntegreerde productieomgeving biedt enorme kansen. Een nauwe integratie tussen top-floor en shop-floor en het Internet of Things legt een intelligent grid over het gehele business- en productietraject. Dat leidt tot meer inzichten en betere beslissingen.

Koppel je ook machines en processen aan elkaar via m2m-verbindingen, dan groei je naar een in grote mate zelfsturende productieomgeving waarbij je klantvraag en productiecapaciteit naadloos en volautomatisch op elkaar kunt afstemmen. Ik noem dat ‘integrated manufacturing’. Deze 7 voordelen maken het verschil met achterblijvers.

  1. Betere realtime beslissingen

In een traditionele productieomgeving wordt op basis van de dagrapportage van het ERP-systeem de planning voor de volgende dag gemaakt en productielijnen geprepareerd. In dit model is weinig ruimte voor ‘verrassingen’, zoals een storing of een spoedorder.

Met een groter inzicht vanuit de top-floor en shopfloor kun je orders, voorraden, personeel en productiecapaciteit beter en in real-time op elkaar afstemmen. Ook bij onvoorziene omstandigheden.

  1. Kleinere voorraden

Productiebedrijven zoeken altijd een balans tussen leverbetrouwbaarheid en een zo klein mogelijke voorraad. Voorraden zijn namelijk kostbaar en drukken uiteindelijk het bedrijfsresultaat. Ondertussen moet de klant moet wel op tijdige levering kunnen rekenen. Dankzij integrated manufacturing kunnen voorraden slinken of zelfs verdwijnen.

Nu leggen productiebedrijven vaak buffervoorraden aan om storingen of andere onvoorziene zaken op te kunnen vangen. In een real-time, geïntegreerde productieomgeving is dat niet meer nodig. Hierin kun je namelijk direct bijsturen bij veranderende omstandigheden, wat de noodzaak van (grote) voorraden wegneemt. Zonder dat de levering spaak hoeft te lopen.

  1. Betere forecasting richting leveranciers

Een geïntegreerde, geautomatiseerde productieomgeving levert enorme hoeveelheden data op. Door deze data te analyseren, krijgt de productieomgeving een veel hogere mate van voorspelbaarheid. Met predictive analytics kun je de toekomstige vraag redelijk nauwkeurig in kaart brengen. Daardoor kun je richting leveranciers een veel strakkere forecasting afgeven.

  1. Minder storingen door preventief onderhoudmachine.png

Sensoren kunnen de staat van essentiële machineonderdelen nauwgezet monitoren. Door de informatie van dit ‘asset intelligence network’ te analyseren en te combineren met historische storingsdata kun je voorspellen wanneer zich een storing zal voordoen. Vervolgens kun je die storing voorkomen met tijdig preventief onderhoud. Geplande downtime is bovendien altijd beter, omdat je hier in de planningen rekening mee kunt houden.

  1. Minder mensenwerk, dus minder fouten.

In een geïntegreerde productieomgeving verlopen allerlei processen volautomatisch. Denk aan het automatisch omzetten van productieorders naar bestellingen van losse onderdelen. Die automatiseringsslag neemt een deel van het mensenwerk over. Bij een vermindering van het aantal handmatige processen neemt ook het aantal fouten af. Mensen maken die nu eenmaal vaker dan systemen.

  1. Aansturing op winstmarge

De top-floor heeft inzicht in de winstgevendheid van orders. Wanneer die informatie direct gekoppeld is met de shop-floor, kan de productieomgeving daarop worden aangestuurd. Stel dat door bijvoorbeeld een storing de productiecapaciteit voor die dag met 20 procent afneemt. Welke orders krijgen dan voorrang? Met een goede verbinding tussen top-floor en shop-floor weet de productieomgeving precies welke orders het meeste opleveren. De shop-floor kan deze orders vervolgens prioriteit geven.

  1. Maatwerk tegen de kosten van massaproductie

Een nauwe integratie tussen topfloor en de shopfloor maakt een ‘closed loop’ maatwerkproces mogelijk waarmee je geheel kunt voldoen aan de wens van de klant. De integratie van IT-systemen met de productievloer zorgt voor real-time inzicht in bestellingen en voorraden. Ook komen klantbestellingen direct op de productievloer terecht. Met een efficiënt, in segmenten opgedeeld productieproces wordt zo maatwerk tegen de kosten van massaproductie mogelijk.