3 essentiële ingrediënten om innovatieve ideeën te laten slagen

Elke innovatie begint met een gedachte. Een idee. Sommige ideeën werken en worden vooruitstrevende, impactvolle innovaties. Maar vaak stranden ideeën in de tekenkamer. Hoe voorkom je dat? En hoe kan Design Thinking ervoor zorgen dat ideeën wél tot impactvolle innovaties leiden? In dit blog legt Oscar Mulders, Consulting Director Design Thinking bij Nextview, het precies uit.

Grote jongens als Playstation en Xbox dachten het jaren geleden te weten: als onze spelcomputers sneller zijn en een hogere resolutie aan kunnen, verkopen we meer. Dat leek een goed idee. Toch niet, want al snel pikte Nintendo een fors marktaandeel af met de succesvolle Wii. Veel ideeën mislukken of komen totaal niet uit de verf, net zoals de plannen van Playstation en Xbox destijds. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben, maar waar moet je nou op letten om ervoor te zorgen dat een idee niét mislukt? Vergeet in ieder geval de volgende drie elementen niet:

1. Denk altijd vanuit de eindgebruiker

‘Mijn idee gaat de wereld veranderen’, gelooft vrijwel iedere bedenker van een potentiële technische innovatie. Geen verkeerde gedachte natuurlijk, want zonder ambitie komt een innovatie er nooit. Maar begrijpt de bedenker de latente behoefte van de eindgebruiker wel? Playstation en Xbox dachten het te weten. Daarmee maakten ze de weg voor Nintendo vrij, dat wél goed had geluisterd naar hun klanten door een nieuwe, revolutionaire speelwijze te introduceren. Uiteindelijk hebben Playstation en Xbox ervan geleerd, want inmiddels zijn ze marktleiders op het gebied van online gaming.

2. Zorg dat co-creatie centraal staat

We zien het vaak gebeuren bij klanten: een organisatie loopt tegen een probleem aan. Een paar collega’s op een afdeling hebben een idee om het op te lossen. De oplossing wordt geïmplementeerd. En vervolgens wordt er niets mee gedaan. Waar ligt dat aan? Het ontbreekt aan co-creatie. Het probleem wordt door één afdeling binnen de organisatie opgelost. Co-creatie zorgt er juist voor dat alle invalshoeken van het probleem worden belicht. Hoe holistischer de blik op het probleem, hoe beter het idee – en uiteindelijk de oplossing.

3. Toon lef!

Het idee voor innovatie is er. Maar na een jaar discussiëren over dat idee ligt er nog steeds geen prototype. En dus strandt het project uiteindelijk. Hoe kan dat? Niemand durft het idee tastbaar te maken. Als er geen tastbare uitwerking van het idee is, kan er ook niets worden getest. Door te testen, kun je een idee aanpassen totdat het een bruikbare oplossing is. Maar dan moet je dat wel durven!

Design Thinking to the rescue

Er zijn veel manieren om bovenstaande valkuilen te ontlopen. Bij Nextview geloven we dat één methode het beste werkt: Design Thinking. Design Thinking gaat uit van drie fases, namelijk Discover, Design en Deliver. Kort gezegd, ziet het er als volgt uit: een project begint met het ontdekken van alle invalshoeken van een probleem. De eindgebruiker staat daarbij centraal om de daadwerkelijke behoefte te achterhalen. Dat geldt overigens voor het complete proces; als de eindgebruiker er niets aan heeft, is de innovatie niets waard. Om alle aspecten van het probleem te onderzoeken, brengen we alle betrokkenen – en dus ook eindgebruikers – samen in onze Design Thinking Centers. Zo ontstaat co-creatie én draagvlak. Dan komen de briljante ideeën vanzelf. Vervolgens is het zaak om zo snel mogelijk een prototype te bouwen en te testen met eindgebruikers in de fase Design. Problemen en bugs komen tijdens de ontwikkeling aan het licht, waardoor er snel bijgestuurd kan worden. Op die manier is er sneller een goed werkend eindproduct in de Deliver-fase.

Buienradar voor bladschimmel

Een goed voorbeeld van Design Thinking is de app voor de Suiker Unie. Deze app is een soort ‘buienradar’ voor bladschimmel bij suikerbieten. De bladen van suikerbieten zijn een soort zonnepanelen voor de plant. Als die bladen bladschimmel krijgen, kan de hele oogst de groenbak in. We brachten suikerbietboeren, businessspecialisten en developers samen in ons Design Thinking Center. Zo borgden we de behoefte van de eindgebruiker en realiseerden we co-creatie. Na één ochtend waren er al ideeën en zelfs verschillende prototypes om de staat van de suikerbieten te monitoren. Dit resulteerde in een innovatieve app die de productie van suikerbieten succesvoller maakt. Zo werd een idee uiteindelijk een succesvolle innovatie!

Tijdens Connect to Innovate gaven Oscar Mulders en de Service Designers van de Design Thinking Centers je handvatten om Design Thinking ook binnen jouw organisatie toe te passen. Daarnaast kon je ontdekken hoe Design Thinking principes zijn toegepast in innovatieve cases in de sessie van NextView.