Wanneer zet de overheid alle (data)deuren open?

Deel bericht:  
Deel bericht:  

Open Japanese door with view of garden

Op 27 maart publiceerde de Algemene Rekenkamer het Trendrapport Open Data. De overheid beschikt over een geweldige hoeveelheid informatie. En in toenemende mate maakt de overheid, lokaal, landelijk én Europees, die data – gratis – publiekelijk beschikbaar. De Rekenkamer adviseert de Nederlandse overheid om, daar waar mogelijk, initiatieven voor Open Data te stimuleren en de datadeuren nog verder open te zetten.
 

In het rapport wordt verwezen naar diverse overheden die het wél goed doen. De Gemeente Groningen bijvoorbeeld en DUO. Maar de moeder van alle Open Data initiatieven is toch wel recovery.gov. Onder het motto ‘Track the Money’ laat die site tot in detail zien wat er gebeurt met steungelden die door de Amerikaanse overheid verstrekt worden. De site bevat een gigantische berg informatie die, mede dankzij SAP HANA, snel en doeltreffend te doorzoeken is.

Zeventig miljard euro
Voorbeelden dichter bij huis zijn weersites die dankbaar gebruikmaken van de gegevens die het KNMI beschikbaar stelt of autotrack.nl dat gegevens van de RDW op een slimme manier hergebruikt. Met een sms’je weet je direct wat de auto van je buurman kost: slim bedacht. De Europese Commissie schat in dat Open Data die op deze manier ingezet wordt een economische waarde vertegenwoordigt van zo’n 70 miljard euro.

Maar we zijn er nog lang niet! De Algemene Rekenkamer geeft in het trendrapport aan dat de overheid op de goede weg is maar nog veel verder kan gaan in het beschikbaar stellen van data zodat: “(…) vrij beschikbaar komt wat de overheid weet en tevens het inzicht in de besteding van belastinggeld en de daarmee geboekte resultaten flink kan toenemen.” Kent u  de site data.overheid.nl al? Daar staan nu al meer dan 5000 datasets op! Maar dat is nog lang niet voldoende concludeert de Algemene Rekenkamer. Verder stelt de Algemene Rekenkamer dat hergebruik, ook door allerlei data te combineren, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kansen biedt. Bovendien stimuleert Open Data de overheid om te innoveren en efficiënter te werken.

Goed punt
Ik denk dat de Algemene Rekenkamer daar een belangrijk punt maakt. De discussie over de verzoeken in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de kosten die daarmee gemoeid zijn, is maar een voorbeeld. Als de overheid haar data zo transparant openstelt, zorgt dat er wellicht ook voor dat de inspanningsverplichting verplaatst naar de belanghebbende in plaats van de kosten bij de overheid neer te leggen. Nóg concreter is het feit dat de Rekenkamer zelf het goede voorbeeld geeft door haar eigen grootboek over 2013 volledig openbaar te maken en als Open Data beschikbaar te stellen. U kunt het volledige bestand online downloaden. Heeft u dit al beschikbaar?

Wat gaat u doen?
Wat gaat ú doen om aanspraak te maken op een deel van die 70 miljard euro door slim gebruik te maken van openbare informatie? En welke data zou de overheid zoal vrij kunnen geven? En welke initiatieven, vergelijkbaar met recovery.gov, zou de Nederlandse overheid in uw ogen moeten starten? Daarnaast hoor ik graag wat volgens u de redenen zijn waarom de overheid er nog weinig gehoor aan heeft gegeven. Maak inzichtelijk welke informatie je hebt en wat je ermee doet! Het ‘brengt de burger alleen maar dichter bij het bestuur’! Is het angst of niet goed weten waar en hoe te beginnen? Ik hoor het graag van u! En ben gemotiveerd genoeg om in ieder geval de angst weg te nemen… Stuur me een tweet (@HeinKeijzer) of geef een reactie.

Hein Keijzer

Hein Keijzer

Customer Solution Manager at SAP Nederland
Hein Keijzer is na zijn studie (Toegepaste Economie in Antwerpen en Bestuurskunde in Rotterdam) werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën als projectmanager bij de introductie van de euro in Nederland en vervolgens op het domein van de financiële informatievoorziening van het Rijk. Sinds 2000 werkt hij als Industry Principal Public Sector en later als Customer Solution Manager bij SAP Nederland.
Hein Keijzer

3 Reacties op dit blogbericht

  1. Deurposter zegt:

    het is niet goed dat de overheid zoveel informatie over ons weten omdat ze altijd zeggen dat we in een vrij land leven alleen waar is de vrijheid als niemand privacy heeft?

  2. Hein Keijzer zegt:

    Dat beweer ik niet in mijn blog. Mijn oproep is juist het tegenovergestelde: de overheid moet ons, de samenleving, meer informatie geven over de data die ze verzamelen.

  3. Pingback: Dit zijn de thema’s die de overheid in 2015 zou mogen googelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *